Eanai konja konja – Aadi

2075

 • Eanai konja konja Karaoke – Aadi Karaoke

  Eanai konja konja Lyrics – Aadi Lyrics

  தடக்கு தடக்கு என அடிக்க அடிக்க மழை
  இனிக்க இனிக்க உயிர் கேட்குது பாட்டு
  சொடக்கு சொடக்கு என தடுக்கி தடுக்கி விழ
  வெடிக்கும் வெடிக்கும் இசை தாளங்கள் போட்டு
  மலரோ நனையுது
  மனமோ குளிருது
  உலகோ கறையுது
  சுகமோ பெருகுது
  ஆயிரம் ஆயிரம் ஆசைகள் பேசிட
  தகிட..தகிட..தும்

  என்னை கொஞ்ச கொஞ்ச கொஞ்ச கொஞ்ச வா மழையே
  நெஞ்சம் கெஞ்ச கெஞ்ச கெஞ்ச கெஞ்ச தா மழையே

  இன்னும் கிட்ட கிட்ட கிட்ட கிட்ட வா மழையே
  என்னை தொட்டு தொட்டு தொட்டு தொட்டு போ மழையே

  நீ தோழி அல்லவா தொடும் வேலையிலே

  நீ காதல் கொண்டு வா துளி தூறையிலே

  என்னை கொஞ்ச கொஞ்ச

  நெஞ்சம் கெஞ்ச கெஞ்ச

  என்னை கொஞ்ச கொஞ்ச கொஞ்ச கொஞ்ச வா மழையே
  நெஞ்சம் கெஞ்ச கெஞ்ச கெஞ்ச கெஞ்ச தா மழையே

  இன்னும் கிட்ட கிட்ட கிட்ட கிட்ட வா மழையே
  என்னை தொட்டு தொட்டு தொட்டு தொட்டு போ மழையே

  தோளை தொட்டு தூறல் மொட்டு சின்ன சின்ன ஆசை சொல்லுதே

  தேகம் எங்கும் ஈரம் சொட்ட வெட்கம் வந்து ஊஞ்சலிட்டதே

  தத்தி தை தை தை
  வித்தை செய் செய் செய்
  முத்தம் வை வை வை முகிலே

  அள்ளும் கை கை கை
  அன்பை நெய் நெய் நெய்
  என்னை மொய் மொய் மொய் தமிழே

  அழகிய துளி
  அதிசய துளி
  தொட தொட பரவசமே
  அ ஆ…

  என்னை கொஞ்ச கொஞ்ச கொஞ்ச கொஞ்ச வா மழையே
  நெஞ்சம் கெஞ்ச கெஞ்ச கெஞ்ச கெஞ்ச தா மழையே

  தா திம்…

  வாசல் வந்து வாரித் தந்து வள்ளல் என்று பாடிச்செல்ல வா

  மூடும் கண்ணை மோதும் உன்னை பிள்ளை என்று ஏந்திக்கொள்ளவா

  என்னை நீ மீட்ட
  உன்னை நான் தூட்ட
  செல்லம் ஆவாயா துளியே

  வெள்ளை தீ போன்ற
  வெட்க பூ போல
  என்னை சூழ்ந்தாயோ கிளியே

  அழகிய துளி
  அதிசய துளி
  தொட தொட பரவசமே
  அ ஆ…

  என்னை கொஞ்ச கொஞ்ச கொஞ்ச கொஞ்ச வா மழையே
  நெஞ்சம் கெஞ்ச கெஞ்ச கெஞ்ச கெஞ்ச தா மழையே

  இன்னும் கிட்ட கிட்ட கிட்ட கிட்ட வா மழையே
  என்னை தொட்டு தொட்டு தொட்டு தொட்டு போ மழையே

  நீ தோழி அல்லவா தொடும் வேலையில

  நீ காதல் கொண்டு வா துளி தூறையில

  என்னை கொஞ்ச கொஞ்ச

  நெஞ்சம் கெஞ்ச கெஞ்ச